Pages Menu
Categories Menu

Kredyt na firme – dlaczego warto

Kredyt na firme - dlaczego warto

Możesz mieć pewność, że szatan będzie kwestionować swoją władzę duchową; i przez wątpliwości, strachu i zastraszania starają się zniweczyć moc Słowa Bożego w swoim życiu.

Powstrzymując:

Wszyscy będziemy badać w różnych porach roku życia. Po prostu, kiedy myślisz, że walczył jedną bitwę, przychodzi inna. Szatan nie reaguje na zagrożenia; on nie jest poruszana przez naszych łez, czy zarzuty wykonujemy w ciele; on odpowiada tylko do władzy Boga.

Jedną z nazw podanych do szatana jest „kusiciel”. Podczas swojej pustyni kuszenia, Jezus pokonał diabła z tylko spisanego Słowa Bożego; a kiedy diabeł zakończył się pokusie, odstąpił od niego do czasu.

Podkreśla to znaczenie umieszczenie Boże Słowo w ustach człowieka wierzącego w celu zwalczania szatana. Powiedziano nam w Piśmie, że miecz Ducha jest Słowo Boże. Mając na Boże Słowo w ustach uzbroi swoje serce i umysł z prawdą, wiedzy i zrozumienia.

Mimo, że nigdy nie należy lekceważyć diabła, jako dziecka Bożego, mamy siłę i władzę, by go oprzeć. Ale, w jaki sposób mu się oprzeć? Mamy przeciwstawić się diabłu za poddaniem się Bogu i być wytrwali w wierze.

Mamy pewność, Słowa Bożego, jeśli oprzeć się diabeł ucieknie od nas. Niemniej jednak, gdy przeciwnik naciska bitwę ku nam, musimy walczyć z bronią, które nie są z tego świata.

Z mojego doświadczenia wynika modlitwa wstawiennicza jest świetną bronią w walce z szatanem. Daj sobie dużo modlitwy, a w czasach ciężkich prób, czasem to będzie konieczne, aby modlić się i pościć.

Jak zrobić wojnę w modlitwie prosić Ducha Świętego, aby wyszukać swoje serce i ujawniają żadnego un-wyznał lub un-żałował grzech w swoim życiu, które mogły otworzył drzwi dla szatana. Następnie podjąć działania na tym, co objawia się ciebie i przynieść życie w zgodzie z Bożym Słowem i Jego planu i celów dla swojego życia.

Artykuł napisany przez: