Pages Menu
Categories Menu

Pozyczanie pieniedzy od partnera

Pozyczanie pieniedzy od partnera

Alarmujący jest fakt, że są chrześcijanami, którzy nie wierzą, że jest to osobista złośliwy duch, nazywany „diabeł” i że jest osobiście zaangażowany w sprawy człowieka.

Chrześcijanie często błędnie przypisują jego przebiegłych dzieła ludzkiej naturze, ignorancji lub innych przyczyn naturalnych. Fakt, że niektórzy nie wierzą w osobowego diabła jest niewątpliwie największym oszustwem szatana, a przez wielu chrześcijan paść ofiarą jego oszustwa.

Nie lekceważ tego starożytnego i śmiertelnym wrogiem, bo nie znosi dzieci Boże z niezrównaną nienawiści i jest nieugięty w swoich wysiłkach na rzecz atakują wszystko, co jest święte.

Być może nigdzie nie jest to wojna bardziej niszczące niż w domu. Niestety, nawet wśród gospodarstw chrześcijańskich jest oczywiste, że Szatan jest systematycznie rozwikłania samą tkankę moralną społeczeństwa jednego gospodarstwa domowego w danym momencie. Jest to czas się obudzić!

Moc szatana jest ograniczona:

Istnieje wiele sposobów, wierzący może być atakowany przez siły ciemności. Księga Hioba pokazuje, że szatan ma moc ataku i dotknie lud Boży. Duchowy atak może być w osobie samego Szatana, albo z upadłych aniołów i demonów, którzy mu służą.

Szatan nie cofnie się przed niczym, dopóki nie został zneutralizowany swoją skuteczność w Królestwie Bożym.

Piotr pisze, że szatan jest jako lew ryczący szukając kogo by pożreć; może powodować ból fizyczny, umysłowy, emocjonalny i choroby i klęski żywiołowe, wojny, aw niektórych przypadkach śmierci; ma on prawo do atakowania swoich bliskich, zniszczyć swoje finanse, przynieść podział, prześladowania, a inaczej siać spustoszenie w innych dziedzinach życia, gdzie inni są pod jego oszustwa i wpływów.

Mimo to, musimy pamiętać, że szatan nie jest wszechmocny (wszechmocny).
Artykuł napisany przez: