Pages Menu
Categories Menu

Od kogo pozyczac pieniadze

Od kogo pozyczac pieniadze

Nawet apostoł Paweł doświadczył intensywnej walki duchowej w całej jego posługi. Chociaż wydaje się, że Paweł był w woli Boga, szatan został dopuszczony do wojny przeciwko niemu. Dopiero po wielu modlitwach, że celem ataków szatana ostatecznie objawił się Pawłowi. Szatan starał się przezwyciężyć Pawła w dziedzinie duchowej pychy.

Chociaż cierń Pawła w ciele nie został usunięty, to wojna produkowane pokory w życiu Pawła i zapewnić jego całkowitą zależność od Boga. Pomimo działań wojennych doświadczył Bóg obiecał Paul Jego łaska była z nim, aw chwilach słabości Jego moc spocznie na nim.

Copyright © 2010, Wszystkie prawa zastrzeżone

W 2006 roku Charles Smoot założył The Grace Network, „ruchu zakładania kościołów” (CPM) z siedzibą w Maui na Hawajach. W 2009 Karol i jego żona Helen założył Proste ministerstwa Kościół Lancaster, społeczności lokalnej Dom pw orędzia Sovereign Grace Church House ewangelizacji i uczniostwa.

Autorowi książki „spadł z łaski”, Karol i jego żona Helen cieszyć sadzenia House i „Simple” kościoły i zachęcanie tych, którzy są powołani do domu posługę kościelną. Możesz wysłać do autora na cesmoot@aol.com

Artykuł napisany przez: